Služby

Drážkování podlah, sklizeň pícnin a vakování, prodej býčků, jalovic, krav, embryí ...

Naše služby

Služby ostatním chovatelům a zemědělcům. Z našeho chovu si můžete vybrat plemenné býčky, jalovice a krávy, které prodáváme v ČR i do zahraničí. Více v sekci šlechtitelský program.

Sklizeň pícnin a šrotování

Nabízíme sklizeň pícnin s možností vakování a šrotování vlhkého kukuřičného zrna s uložením do vaků. Možnost použití technologie alkalage, která spočívá v konzervaci krmiv na bázi obilovin obohacených proteinem. Konzervují se obiloviny sklízené před dosažením plné zralosti za využití močoviny a enzymu ureázy. Mezi vhodné obiloviny patří ozimá i jarní pšenice, ječmen, oves, případně triticale nebo kukuřice.
Reference: AG SKOŘENICE

Rýhování podlah

Nabízíme broušení, rýhování, drážkování betonových podlah. Rýhování podlah ve stájích slouží ke snížení rizika zranění zvířat. Všechny pohybové chodby by měly mít protiskluzový povrch ke snížení úrazů, zvýšení pohyblivosti za krmivem, vodou a k podpoře říjové aktivity.
Pokud zaznamenáte u vašich krav velmi pomalou chůzi, nebo nesmělou se zadníma nohama široce od sebe, mohlo by to být známkou kluzkého povrchu.

drážkování podlah
Seznam referencí
  • Reference staj 1
  • Reference staj 2
  • Reference staj 3
Pro více informací kontaktujte: Ing. Jindřicha Hemera, mobil: +420 774 457 782, hemer@zsostretin.cz nebo Jana Karase, mobil: +420 774 457 784, karas@zsostretin.cz  případně využijte dalších našich kontaktů.