Historie společnosti

Zemědělská společnost Ostřetín byla založena v r. 1996 sedmi zakladateli. Navýšení základního jmění bylo provedeno úpisem akcií. Do společnosti mohli přistoupit věřitelé a vklad splatit svojí pohledávkou u ZOD Ostřetín.

V současnosti patří Zemědělská společnost Ostřetín – ZESO ke špičce v oboru šlechtění a prodeji genetického materiálu holštýnského plemene. Produkce mléka dojnic je obdivuhodná, nadojí přes 30 litrů mléka denně.

Hejtman Radko Martínek v Ostřetíně

V únoru 2011 představil předseda Vladimír Kaplan
s kolegy obchodní aktivity i úspěchy ve výzkumu hejtmanovi Radko Martínkovi.

„Slyšel jsem o vás, že patříte k nejlepším zemědělským společnostem v České republice, proto jsem uvítal, že se k vám mohu podívat,“ vysvětlil hejtman, proč zavítal zrovna do Ostřetína.
Vedle chovu špičkového skotu vyrábí společnost také bioplyn. „Takto vyráběný druh alternativní energie považuji za smysluplný. Zemědělci zužitkují odpad
a ještě za odebranou energii získají peníze,“
vyjádřil hejtman podporu bioplynovým stanicím.

Výrobním zaměřením společnosti v rostlinné výrobě je naplnění požadavků živočišné produkce. Dále provádí společnost jako služby sklizeň pícnin s možností ukládání do vaků a šrotování vlhkého kukuřičného zrna s uložením do vaků. Speciální nabídkou je broušení (rýhování) podlah ve stájích, aby se snížila jejich kluzkost. Nosným odvětvím živočišné produkce je chov dojnic holštýnského skotu.

V roce 2009 jsme uvedli do provozu bioplynovou stanici o výkonu 844 kW.


O nás

Bioplynová stanice

Naše bioplynová stanice má elektrický výkon 844 kW a slouží pro zpracování produktů zemědělské výroby, doplněných o syrovátku a výpalky. Technologie je postavena v areálu …

UKÁZAT VÍCE

Živočišná produkce

Společnost se věnuje chovu skotu holštýnského plemene a jeho šlechtěním. Z nejlepších krav se vybírají matky býků a dárkyně embryí. Ve šlechtění stáda se využívá …

UKÁZAT VÍCE

Rostlinná produkce

V oblasti pěstujeme pšenici, žito, kukuřici, jetel a trávy. Hospodaříme na výměře 1360 ha zemědělské půdy, z toho je kolem 300 ha trvalých travních porostů. …

UKÁZAT VÍCE

Akciová společnost

Zápis z valné hromady 2015

UKÁZAT VÍCE