OrieEX92

  • Petunia

    Rodina Petunia Krávy rodiny Petunia vynikají dobrým exteriérem a hlavně bezvadnými vemeny. Mají výborný obsah mléčných složek, nízký obsah somatický buněk v mléce a zároveň výbornou dojitelost. Býci Ostretin Kottawa P NEA 669 a Ostretin Kott jsou plnými bratry a narodili se po přenosu embryí v Zemědělské společnosti Ostřetín, a. s. Oba jsou geneticky bezrozí! Budou předávat bezrohost na polovinu svých potomků. Otcem obou býků je americký býk Ottawa NEA 413. Tento již vnuk Rudolpha z matky ...

    Posláno 6.10.2011 | Od: | .: | .