Gartald

  • Adela

    Rodina Adela Zakladatelka rodiny Adela byla do Ostřetína importována v 80. letech z Německa z oblasti východního Fríska. V rodokmenu rodiny je známý otec býků Dombinátor, který stál dlouho v čele francouzského žebříčku. Dcery jsou velmi mléčné plemenice s celkově velmi solidním zevnějškem, většího tělesného rámce ze širokými a hlubokými hrudníky. Zádě dcer jsou skloněné a dosti široké. Končetiny jsou optimálně utvářené, pouze z boku velmi mírně strmější. Ze zadu můžeme zaznamenat žádoucí otevřený postoj. Paznehty jsou pevné ...

    Posláno 6.12.2011 | Od: | .: | .