AlexisVG85

  • Alexis

    Rodina Alexis Rodina Alexis patří mezi velmi úspěšné rodiny matek býků v historii českého šlechtění holštýnského skotu. Od samého počátku totiž konzistentně produkuje býky zlepšovatele. Ostřetínská matka býků Alexis byla hodnocena VG 85 a je úspěšnou matkou Grenta, Farshalla, Filiho a především Gartona. [raw][/raw] Významné členky rodin: Ostretin Alexis 6 VG 85 Plemenní býci: Ostretin Garton NXA 179, Ostretin Farshall NXA 151, Efred NEB 908 Ostretin Garton NXA 179 [raw][/raw]Garton je synem ...

    Posláno 6.9.2011 | Od: | .: | .