Adela

rodina Adela

Rodina Adela

Zakladatelka rodiny Adela byla do Ostřetína importována v 80. letech z Německa z oblasti východního Fríska.
V rodokmenu rodiny je známý otec býků Dombinátor, který stál dlouho v čele francouzského žebříčku.
Dcery jsou velmi mléčné plemenice s celkově velmi solidním zevnějškem, většího tělesného rámce ze širokými a hlubokými hrudníky. Zádě dcer jsou skloněné a dosti široké. Končetiny jsou optimálně utvářené, pouze z boku velmi mírně strmější. Ze zadu můžeme zaznamenat žádoucí otevřený postoj. Paznehty jsou pevné a chodivost ideální.
Býk Gartlad přenáší na dcery vysoké a široké zadní upnutí vemene, středně dlouhé a dobře rozmístěné struky. Gartalda lze doporučit především všude tam, kde potřebujeme vysoce dojivé potomstvo při solidně utvářeném funkčním zevnějšku.

Významné členky rodin: Ostretin Adela 38 VG 86, Ostretin Adela 5 G+ 84
Plemenní býci: Ostretin Erotic NXA 63, Ostretin Gartald NEA 130

Ostretin Erotic NXA 63

Ostretin Erotic NXA 63

Erotic je synem Addisona a dcery Rudolpha Ostretin Adely 5 G+ 84. Tato matka býků má v Ostřetíně vlastní sestru která nadojila více než 100 000 kg mléka. Erotic je fantastickým zlepšovatelem kg bílkovin. Tyto schopnosti potvrdil u nás i v Maďarsku. V Listopadu 2008 Erotic vedl český žebříček SIH! Erotic byl nasazen také jako otec býků. Bohužel býk je po smrti a jeho veškeré dávky spotřebovány. Z rodiny matek býků Adela pochází také Gartald.

Ostretin Gartald NEA 130

Ostretin Gartald NEA 130

Gartald je synem Gartera a matka po Heraldovi. Matka pochází ze stejné rodiny Adela jako matka býka Erotic. Gartald je poměrně velmi komplexním plemeníkem. Je dobrým zlepšovatelem produkce mléka a tuku. Jeho dcery jsou velmi líbivé s dobrými končetinami a vemeny a mají solidní dlouhověkost.

Zobraz diagram rodiny Adela