Plemeníci

Vyprodukovaní plemeníci

Naši býci jsou prověřováni mimo ČR také v zahraničí. Např. v Maďarsku, Německu, USA, Holandsku, Rumunsku nebo v Dánsku. Následující býci jsou již prověření a hojně využíváni jako zlepšovatelé. Velkou výhodou našich býků je to, že většina jejich matek pochází z našeho chovu.
Matky býků jsou poctivě selektovány v českých podmínkách většího chovu bez individuální péče. Je zde proto velmi dobrá šance na navázání těchto býků v podobných podmínkách (interakce genotypu a prostředí).

Co chcete zlepšit?

Možnost nastavení důrazu na problematický znak a stanovení jeho priority při šlechtění u konkrétní plemenice. Například rámec, šířka hrudníku, hloubka těla, mléčný typ, postavení končetin z boku, postavení končetin ze zadu, sklon zádě, šířka zádě, úhel spěnky, přední upnutí vemene, zadní výška vemene, zadní šířka vemene, závěsný vaz, hloubka vemene, rozmístění struků, délka struků, složky mléka. Na základě toho vznikne připařovací plán. Vyberou se vhodní býci do inseminace. U potomstva se předpokládají určité průměrné plemenné hodnoty, např. množství mléka, tuku, bílkovin, vemeno, končetiny. Chovatel si tak může vybrat cestu a cíl vývoje svého stáda nebo určité rodiny krav.

Obrázek názorně zobrazuje, jaký býk je vhodný na zlepšený daného znaku.
Chcete zlepšit

Rodina Adela

Ostretin Erotic NXA 63

Ostretin Erotic NXA 63

Erotic je synem Addisona a dcery Rudolpha Ostretin Adely 5 G+ 84. Tato matka býků má v Ostřetíně vlastní sestru která nadojila více než 100 000 kg mléka. Erotic je fantastickým zlepšovatelem kg bílkovin. Tyto schopnosti potvrdil u nás i v Maďarsku. V Listopadu 2008 Erotic vedl český žebříček SIH! Erotic byl nasazen také jako otec býků. Bohužel býk je po smrti a jeho veškeré dávky spotřebovány. Z rodiny matek býků Adela pochází také Gartald.

Ostretin Gartald NEA 130

Ostretin Gartald NEA 130

Gartald je synem Gartera a matka po Heraldovi. Matka pochází ze stejné rodiny Adela jako matka býka Erotic. Gartald je poměrně velmi komplexním plemeníkem. Je dobrým zlepšovatelem produkce mléka a tuku. Jeho dcery jsou velmi líbivé s dobrými končetinami a vemeny a mají solidní dlouhověkost.

Zobraz diagram rodiny Adela

Rodina Alexis

Ostretin Garton NXA 179

Ostretin Garton NXA 179

Garton NXA 179

Garton je synem Ricecrest Marshalla a špičkové matky býků Ostretin Alexis VG 85 z rodiny Alexis. Garton je vysoko prověřen v ČR a Maďarsku.

Garton je především výrazným zlepšovatelem obsahu mléčných složek a upnutí vemene. Garton nese nejlepší genetický typ pro kappa kasein BB.

Registr: NXA-179
Narozen: 2002
Recesivní faktory: TV

Charakteristika: Skvělá vemena, mléčné složky, snadné porody, kappa kasein BB, aAa: 561342

Ostretin Farshall NXA 151

Ostretin Farshall NXA 151

Garton je synem Ricecrest Marshalla a špičkové matky býků Ostretin Alexis VG 85 z rodiny Alexis a je vlastním bratrem Gartona. Farshall je především vynikajícím býkem pro inseminaci přebíhalek a problémových krav. Má vynikající vlastní plodnost a jeho dcery vynikají zdravím, nízkým obsahem somatických buněk v mléce a solidním zevnějškem a produkcí.

Efred NEB 908

Efred NEB 908

Efred je vlastním bratrem Elasca. Jeho otcem je Manfred a matka je zakladatelkou české větve rodiny Alexis. Vedle velmi dobré produkce kg bílkovin je největší předností tohoto býka plodnost jeho dcer.

Zobraz diagram rodiny Alexis

Rodina Petra

Ostretin Joyalist RED 475

Ostretin Joyalist RED 475

Joyalist RED 475

Otcem Joyalista je černostrakatý plemeník Royalist, který je nejúspěšnějším italským býkem jaký kdy byl dovážen do České republiky a jedním z nejlepších italských býků vůbec. Kombinace býků na diagonále původu Joyalista – Royalist x VG 85 Tribute x VG 85 Festival x VG 85 Esquimau představuje naprosto novou krev pro červenou holštýnskou populaci. Joyalist je také prvním naším prověřeným redem jehož matka pochází z velkovýrobních podmínek. Rodina matky – Petra je velmi úspěšná jako zdroj zlepšovatelů.
Můžeme jmenovat především Ferela, který si vede velmi dobře i na druhé vlně dcer a novou hvězdu Imalota s extrémní produkcí kg bílkovin a výtečným zdravím dcer. Toto vše se podepsalo i na výsledku tohoto červeného holštýna, který se jako jeden z mála dokázal prosadit i proti černostrakatým vrstevníků. Dcery Joyalista mají velmi dobrou mléčnou užitkovost a dojí mléko mimořádně bohaté na bílkovinu. Jsou narostlé, s hlubokými hrudníky a mají výraznější mléčný typ. Jejich zádě mají střední sklon i rozměry. Končetiny mají vynikající široký postoj a vytvářejí dostečný prostor pro široká vemena, která jsou tak typická pro Joyalista. Pohyblivost díky širokému postoji je vynikající. Vemena jsou také pěkně utvářená.

Ostretin Imalot NEA 439

Ostretin Imalot NEA 439

Imalot NEA 439

Imalot pochází z vynikající kombinace býků Oman x Mtoto z naší prověřené rodiny matek býků Petra. Ze stejné rodiny pochází také zlepšovatelé Ferel NEB 996 nebo Joyalist RED 475. Jeho matka je stále ve výborné kondici. Má za sebou 5 uzavřených laktací a produkci přes 80.0000 kg mléka. Nyní je otelená po šesté. Její hodnocení zevnějšku je také výborné EX 90.

Imalotovy dcery jsou kapacitní dojnice s výbornými končetinami a solidními vemeny. V našem podniku máme z testace 12 dcer! Jejich užitkovost na první lakatci je téměř 12.000 kg mléka a všechny prošly první laktací bez vyřazení! Mají úžasnou dojivost a po otelení neztrácejí tělěsnou kondici (nehubnou).

Ostretin Ferel NEB 996

Ostretin Ferel NEB 996

ferel

Otcem Ferela je Hershel a matkou je dcera býka Esquimau, Ostretin Petra 1 VG 85. Ferel je prověřen jako zlepšovatel v ČR a Maďarsku.

Ferel je komplexním zlepšovatelem zevnějšku se zvláštním důrazem na utváření končetin.Rodina Petra je jednou z nejlepších v našem chovu.

Zobraz diagram rodiny Petra