Živočišná produkce

Společnost se věnuje chovu skotu holštýnského plemene a jeho šlechtěním. Z nejlepších krav se vybírají matky býků a dárkyně embryí. Ve šlechtění stáda se využívá osvědčených plemeníků.

Historie stáda

Od roku 1972 se započalo s převodným křížením s býky černostrakatého nížinného skotu. Roku 1985 se dovezlo do Ostřetína 45 ks březích jalovic z Německé spolkové republiky a v roce 1995 56 kusů jalovic z Francie. Od roku 1985 se provádí embryotransfer. dovezeno z Německa 45 kusů vysokobřezích jalovic. Jako dárkyně to byli nejlepší krávy z převodného křížení. Později dárkyněmi byly nejlepší jedinci pocházející z nákupu. Kolem roku 2000 se stádo začalo rozdělovat do rodin – celkový počet rodin byl 122. Z toho 38 rodin do roku 2018 zaniklo a nově přibylo 34 rodin a to nákupem embryí a nebo směnou embryí.

Ustájení

Od roku 1994 je veškerý skot volně ustájen. To odpovídá přirozeným potřebám zvířat a zásadám welfare. Rovněž se dociluje vysoké produktivity práce (mechanizace a automatizace).
Rok 2010 – postavena stáj na Dolním Jelení pro 440 kusů jalovic, kdy jalovice do jednoho roku stáří mají možnost chodit do pevných výběhů jalovice nad jeden rok mohou chodit na pastviny.
Rok 2011 – rekonstrukce rybinové dojírny z 2x 10 s rychlým odchodem na 2x 12 s rychlým odchodem. Dojírna je od Fullwoodu vybavena pedometry.
Rok 2014 – postavena produkční stáj pro 497 kusů dojnic
Rok 2015 – postavena reprodukční stáj s porodnou, sekcí pro otelené a skupinu rozdoj, s nemocnicí a pro dojnice na třetí fázi laktace. Je zde i malá dojírna pro otelené a nemocné kusy.
Rok 2016 – postaven teletník pro 198 kusů telat vybaven mléčnými automaty. Telata na rostlinné výživě mají možnost chodit do výběhů.

Odchovna jalovic v Dolním Jelení

Zdraví

Chov prostý IBR od roku 1995, ozdraven od BVD od roku 2000. Od roku 2009 zpracován plán směřující k tlumení paratuberkulozy, každý rok skot starší 24 měsíců je vyšetřen ELISA testem.

Šlechtitelský program

Šlechtitelský program holštýnského skotu se zaměřuje na různé směry a metody šlechtění. Dosažení požadovaného chovného cíle, znaků habitusu či mléčných schopností jednotlivých dcer se dociluje vhodným křížením plemených býků a krav.