Živočišná produkce

Společnost vlastní výkrmnu pro 650 prasat a porodnu prasnic, ale nosným odvětvím živočišné produkce je chov dojnic holštýnského skotu. Z nejlepších krav se vybírají matky býků a dárkyně embryí. Ve šlechtění stáda se využívá osvědčených plemeníků.

Historie stáda

Od roku 1972 se započalo s převodným křížením s býky černostrakatého nížinného skotu. Od roku 1985 se nejlepší krávy využívají jako dárkyně embryí. Ve stejném roce bylo dovezeno z Německa 45 kusů vysokobřezích jalovic. Z nejlepších z těchto zvířat se postupem času vybralo několik matek býků a dárkyní embryí. Od těchto dojnic bylo vyprodukováno 7 býčků na odchovnu plemenných býků do Osíka u Litomyšle.
V roce 1992 se začalo ozdravovat od IBR a veškeré krávy, které měly protilátky se převedly do izolační stáje na Dolním Jelení, kde po otelení a vydojení byly dodány na jatka. Jednalo se o 1/3 stáda, kdy poslední krávy byly odporaženy 30.9. 1994. V roce 1995 se dovezlo 56 ks vysokobřezích jalovic z Francie na doplnění stáda. Poslední roky se ve šlechtění stáda spolu s nejlepšími světovými plemeníky nadále také uplatňuje velmi významně přenos embryí.

Ustájení

Od roku 1994 je veškerý skot volně ustájen. To odpovídá přirozeným potřebám zvířat a zásadám welfare. Rovněž se dociluje vysoké produktivity práce (mechanizace a automatizace).

Odchovna jalovic v Dolním Jelení

V Dolním Jelení je odchovna jalovic od stáří
3 měsíců do 5 měsíců březosti. Veškeré jalovice jsou pastevně odchovávány.
V Ostřetíně jsou dojící krávy ustájeny
ve 2 halách s individuálními přistýlanými lehacími boxy.
Suchostojné krávy a vysokobřezí jalovice jsou ustájeny v rekonstruovaném kravíně K 204, kde se také telí a dojí do té doby, než jsou přesunuty do produkčních hal, kde jsou dojeny na rybinové dojírně s rychlým odchodem od firmy Fullwood.
Veškerá data z dojírny jsou přenášena do počítače a spolu z daty o pohybové aktivitě (pedometry) jsou vyhodnocována a využívána pro řízení stáda. Je tak možné sledovat a kontrolovat užitkovost, prevenci onemocnění u jednotlivých krav, analyzovat dojnice v říji a březí, zobrazovat výsledky dojivosti, a jiné.

Zdraví

Jak již bylo výše zmíněno, stádo je ozdraveno od IBR (druhově specifické onemocnění skotu). Od roku 1996 se započalo s ozdravováním na BVD, kdy v roce 1997 veškeré pozitivní kusy, tzv. vironosiči byli ze stáda vyřazeni.

Šlechtitelský program

Šlechtitelský program holštýnského skotu se zaměřuje na různé směry a metody šlechtění. Dosažení požadovaného chovného cíle, znaků habitusu či mléčných schopností jednotlivých dcer se dociluje vhodným křížením plemených býků a krav.