Rostlinná produkce

V oblasti olejnin pěstujeme řepku, kukuřici, vojtěšku a trávy. Z pícnin produkujeme krmiva pro vlastní chov skotu. Hospodaříme na výměře 1350 ha zemědělské půdy, z toho je kolem 400 ha trvalých travních porostů. Půdy jsou zde převážně jílovité nebo písčité, výnosy obilnin relativně nízké.

Úprava siláže

V rostlinné výrobě je hlavním výrobním zaměřením naplnění požadavků živočišné produkce.
Specializujeme se na pěstování objemných krmiv pro dojnice. Produkujeme kukuřičnou siláž, část je využívána pro výrobu bioplynu.
Kukuřičná siláž je základním zdrojem energie pro dojnice, tvoří až polovinu celé krmné dávky.
Používáme moderní mechanizační techniku pro podmítku, orbu, předseťovou přípravu a pro setí.
Máme k dispozici traktory John Deere, pásový shrnovač objemné píce Roc. Pro sklizeň používáme výkonnou řezačku a sklízecí mlátičku.

Nabízíme sklizeň pícnin s možností ukládání do vaků a šrotování vlhkého kukuřičného zrna s uložením do vaků.

Pásový shrnovač píce v akci:


O nás

Bioplynová stanice

Naše bioplynová stanice má elektrický výkon 844 kW a slouží pro zpracování produktů zemědělské výroby, doplněných o syrovátku a výpalky.  Technologie je postavena v areálu …

UKÁZAT VÍCE

Živočišná produkce

Společnost vlastní výkrmnu pro 650 prasat a porodnu prasnic, ale nosným odvětvím živočišné produkce je chov dojnic holštýnského skotu. Z nejlepších krav se vybírají matky …

UKÁZAT VÍCE

Rostlinná produkce

V oblasti olejnin pěstujeme řepku, kukuřici, vojtěšku a trávy. Z pícnin produkujeme krmiva pro vlastní chov skotu. Hospodaříme na výměře 1350 ha zemědělské půdy, z …

UKÁZAT VÍCE

Akciová společnost

Zápis z valné hromady 2015

UKÁZAT VÍCE