Rostlinná produkce

V oblasti olejnin pěstujeme řepku, kukuřici, vojtěšku a trávy. Z pícnin produkujeme krmiva pro vlastní chov skotu. Hospodaříme na výměře 1360 ha zemědělské půdy, z toho je kolem 300 ha trvalých travních porostů. Na polích pěstujeme ozimou pšenici a žito, kukuřici, čirok, jetele a travní porost Bestegrass. Půdy jsou zde převážně jílovité nebo písčité, výnosy obilnin relativně nízké.

Úprava siláže

V rostlinné výrobě je hlavním výrobním zaměřením naplnění požadavků živočišné produkce.
Specializujeme se na pěstování objemných krmiv pro dojnice. Produkujeme kukuřičnou siláž, část je využívána pro výrobu bioplynu.
Kukuřičná siláž je základním zdrojem energie pro dojnice, tvoří až polovinu celé krmné dávky.
Používáme moderní mechanizační techniku pro podmítku, orbu, předseťovou přípravu a pro setí.
Máme k dispozici traktory John Deere, pásový shrnovač objemné píce Roc. Pro sklizeň používáme výkonnou řezačku a sklízecí mlátičku.

Nabízíme sklizeň pícnin s možností ukládání do vaků a šrotování vlhkého kukuřičného zrna s uložením do vaků.

Pásový shrnovač píce v akci:


O nás

Bioplynová stanice

Naše bioplynová stanice má elektrický výkon 844 kW a slouží pro zpracování produktů zemědělské výroby, doplněných o syrovátku a výpalky. Technologie je postavena v areálu …

UKÁZAT VÍCE

Živočišná produkce

Společnost se věnuje chovu skotu holštýnského plemene a jeho šlechtěním. Z nejlepších krav se vybírají matky býků a dárkyně embryí. Ve šlechtění stáda se využívá …

UKÁZAT VÍCE

Rostlinná produkce

V oblasti olejnin pěstujeme řepku, kukuřici, vojtěšku a trávy. Z pícnin produkujeme krmiva pro vlastní chov skotu. Hospodaříme na výměře 1360 ha zemědělské půdy, z …

UKÁZAT VÍCE

Akciová společnost

Zápis z valné hromady 2015

UKÁZAT VÍCE