Bioplynová stanice

Naše bioplynová stanice má elektrický výkon 844 kW a slouží pro zpracování produktů zemědělské výroby, doplněných o syrovátku a výpalky. Technologie je postavena v areálu společnosti v Ostřetíně, čímž bylo možné začlenit do technologie i některé stávající objekty, především jímky a nádrže. Zpracovává chlévský hnůj, kejdu, nedožerky, skrývky senáží a siláží, kukuřičnou siláž, čirok, žitnou a travní senáž.
Všechny vstupní materiály, jako obnovitelné zdroje energie, jsou v reaktoru podrobeny anaerobní fermentaci, jejímž produktem je bioplyn vhodný pro spalování v kogenerační jednotce. Výstupem z kogenerační jednotky je elektrická energie, vyvedená přes měření a trafostanici do veřejné sítě rozvodných závodů a teplo, jehož část se spotřebuje pro ohřev fermentorů. Zbytek je využíván pro vytápění objektů v zemědělském areálu.
Vyfermentovaný materiál, anaerobně stabilizovaný, je shromažďován ve stávajících skladovacích nádržích a přečerpáván na separátor. Separovaná tuhá složka kalu je odvážena a dále využívána v kompostárnách nebo k přímé aplikaci pro zhodnocení zemědělské půdy. Separovaná voda je částečně využívána k naředění vstupních surovin.

Obrazová příloha:

  • bioplynka01
  • bioplynka02
  • bioplynka03
  • bioplynka04
  • bioplynka05
  • bioplynka06
  • bioplynka07
  • bioplynka08

Technické údaje:

Uvedení do provozu:  červen 2009
 Vstupní suroviny:  hovězí kejda, slamnatý hnůj, kukuřičná siláž
 El. výkon (kW):  844
 Tep. výkon (kW):  854
 Produkce bioplynu (m3/den):  8 900
 Parametry kogeneračních jednotek:  1 x Jenbacher 412 GS
 Spotřeba BP (m3/hod):  404
 Vyrobená elektřina (kWhel/den):  18 568
 Vyrobená tepelná energie (kWhth/den):  18 788
 Velikost a počet nádrží:  2 x ø 22 m a 1 x ø 32 m
 Zastavěná plocha:  3,2 ha, včetně silážních žlabů